NAM THEUN1 HYDRO POWER GO-LIVE SAP ERP

Thời gian đọc: 2 phút

NAM THEUN1 HYDRO POWER GO-LIVE SAP ERP
Vientiane, September-2017
Công ty thủy điện NAM THEUN1 tại Lào vận hành chính thức hệ thống SAP ERP do CITEK triển khai.

Ngày 4/9/2017, hệ thống SAP ERP chính thức được vận hành thành công tại NAM THEUN1 HYDRO POWER, Tập đoàn NAM THEUN chuyên thực hiện xây dựng và khai thác các thủy điện tại Lào.
CITEK là đối tác tư vấn và triển khai giải pháp SAP ERP tại NAM THEUN1, triển khai thành công giải pháp SAP ERP có ý nghĩa rất lớn NAM THEUN1 và giúp cho NAM THEUN1 nâng tầm quản trị và làm nền tảng giúp NAM THEUN1 phát triển vượt bậc và bền vững trong tương lai.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK là đối tác chính thức của hãng SAP. CITEK chuyên tư vấn triển khai SAP ERP và đặc biệt các giải pháp SAP ERP chuyên ngành như giải pháp SAP ERP cho ngành thủy sản, ngành bất động sản, ngành dược, ngành sắt thép, ngành bán lẻ và tiêu dùng.
CITEK đang cung cấp dịch vụ bảo trì và tư vấn triển khai SAP ERP, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP C4C, SAP ByD cho các khách hàng: Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú, Thủy sản Hải Nam, Dược Nanogen, Diana – Unicharm, Big C, Thép An Hưng Tường, Gang Thép Nghi Sơn, Thép SMC, Thép Việt Mỹ, Thép Tuệ Minh, FECON, Ống Thép SENDO, Vanel, NAMTHEUN1 (Công ty xây dựng thủy điện của Lào), MAISON, BEKO.
NAM THEUN1 HYDRO POWER GO-LIVE SAP ERP
NAM THEUN1 HYDRO POWER GO-LIVE SAP ERP
NAM THEUN1 HYDRO POWER GO-LIVE SAP ERP