MUTOSI CHÍNH THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG SAP S/4HANA CÙNG CITEK

Ngày 06/07/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mutosi đã chính thức đưa vào vận hành (go-live) hệ thống Quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP S/4HANA sau 6 tháng triển khai. Chuyển đổi số với giải pháp SAP S/4HANA là một trong những dự án chiến lược của Mutosi năm 2022. Đến nay, hệ thống SAP S/4HANA tại Mutosi đã được tích hợp với các hệ thống khác (Omnichannel, DMS, CRM, Barcode, Hóa đơn điện tử) để phục vụ cho các phòng ban: Sản xuất, Quản lý chất lượng (QA/QC), Kinh doanh, Tài chính kế toán, Cung ứng, Kho, R&D, Marketing, Bảo hành.

Đến nay, hệ thống SAP S/4HANA tại Mutosi do Citek tư vấn triển khai đã chính thức vận hành và được tích hợp với các hệ thống khác (Omnichannel, DMS, CRM, Barcode, Hóa đơn điện tử), giúp Mutosi xây dựng nền tảng quản trị tiên tiến theo chuẩn quốc tế, chuẩn hóa hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu phát triển bền vững.

Hình ảnh tại sự kiện Lễ Vận Hành chính thức Hệ thống Quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP S/4HANA

Mutosi chính thức vận hành thành công (go-live) hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA
Mutosi chính thức vận hành thành công (go-live) hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA
Đại diện Mutosi phát biểu tại buổi lễ khởi động hệ thống SAP s/4HANA
Đại diện Mutosi phát biểu tại buổi lễ khởi động hệ thống SAP s/4HANA
Đại diện Mutosi tặng quà kỷ niệm cho Citek
Đại diện Mutosi tặng quà kỷ niệm cho Citek