Giải pháp SAP cho quản lý bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị – SAP Plant Maintenance

Thời gian đọc: 2 phút

Giải pháp SAP cho quản lý bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị – SAP Plant Maintenance
Phân hệ quản lý bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị (PM) có mối tích hợp chặc chẽ với các phân hệ khác trong giải pháp SAP ERP. Cụ thể phân hệ PM tích hợp với các phân hệ như sau:

 • Phân hệ sản xuất (PP – Production Planning) sản xuất bằng các máy móc thiết bị. Các máy móc thiết bị này được quản lý và bảo trì bởi phân hệ PM.
 • Quản lý vật tư (MM – Material Management) mua sắm vật tư, cung cấp vật tư, phụ tùng, công cụ dụng cụ, thiết bị,… cho công tác bảo trì sửa chữa.
 • Phân hệ tài sản (AA – Asset Accounting) mua tài sắm tài sản cho chính công ty. Phân hệ PM bảo trì bảo dưỡng tài sản đó.
 • Phân hệ Kế toán tài chính (FI – Finance) ghi nhận các bút toán kế toán và tập hợp chi phí theo từng thiết bị, ghi nhận chi phí mua mới thiết bị, chi phí bảo trì, bảo dưỡng và sữa chữa theo từng thiết bị.
 • Phân hệ Kế toán quản trị (CO – Controlling) tính toán giá thành, chi phí của việc bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa.
 • Phân hệ HR quản lý nhân công và nguồn lực thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị
 • Phân hệ DMS quản lý tài liệu thiết bị
 • Phân hệ PS quản lý thiết bị và chi phí theo từng cấu trúc dự án
 • Phân hệ QM quản lý chất lượng thiết bị, chất lượng bảo trì và sửa chữa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK là đối tác chính thức của hãng SAP. CITEK chuyên tư vấn triển khai SAP ERP và đặc biệt các giải pháp SAP ERP chuyên ngành như giải pháp SAP ERP cho ngành thủy sản, ngành bất động sản, ngành dược, ngành sắt thép, ngành bán lẻ và tiêu dùng.
CITEK đang cung cấp dịch vụ bảo trì và tư vấn triển khai SAP ERP, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP C4C, SAP ByD cho các khách hàng: Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú, Thủy sản Hải Nam, Dược Nanogen, Diana – Unicharm, Big C, Thép An Hưng Tường, Gang Thép Nghi Sơn, Thép SMC, Thép Việt Mỹ, Thép Tuệ Minh, FECON, Ống Thép SENDO, Vanel, NAMTHEUN1 (Công ty xây dựng thủy điện của Lào), MAISON, BEKO.
Giải pháp SAP cho quản lý bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị - SAP Plant Maintenance
Các nhóm chức năng chính trong phân hệ quản lý bảo trì bảo dưỡng và sữa chữa máy móc thiết bị – SAP PM (Plant Maintenance)

 • Quản lý cấu trúc (structure) đơn vị bảo trì sửa chữa: planning plant, maintenance plant, storage location, planner group, work center, …
 • Quản lý các mô hình tổ chức quản lý bảo trì sửa chữa.
 • Quản lý khu vực chức năng funtional location theo nhiều cấp.
 • Quản lý danh mục thiết bị, lý lịch thiết bị.
 • Quản lý danh mục vật tư, sparepart; thuộc tính vật tư, sparepart.
 • Quản lý BOM (Bill of Material) thiết bị.
 • Quản lý bộ đo bộ đếm.
 • Quản lý bảo hành.
 • Quản lý công việc bảo trì bảo dưỡng theo quy trình.
 • Quản lý tài liệu đính kèm.
 • Quản lý danh mục PRT (Production & Resource tool).
 • Quản lý kế hoạch bảo trì Preventive Maintenance theo nhiều chiến lược.
 • Quản lý sửa chữa đột xuất Breakdown Maintenance.
 • Quản lý thông báo bảo trì (Notification).
 • Quản lý lệnh bảo trì (Order).
 • Quản lý kế hoạch cung ứng cho vật tư, sparepart.
 • Quản lý chi phí, nhập xuất tồn vật tư, sparepart.
 • Hệ thống báo cáo kiểm soát information system.