icon

Tài chính

Giải pháp SAP S/4HANA định hình lại phương pháp quản lý ngành tài chính trong thời đại kỹ thuật số. Với nền tảng bộ nhớ trong của SAP HANA, giải pháp ngành hỗ trợ đắc lực cho công tác lập kế hoạch tài chính và kế toán, quản lý kế toán và tài chính, quản lý ngân quỹ và tiền mặt, các khoản phải trả và phải thu, quản lý rủi ro, …

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Tài chính

Liên hệ