icon

Quản lý đại lý ô tô, xe máy

SAP S/4HANA cung cấp giải pháp cho ngành công nghiệp ô tô, xe máy giúp quản lý các hoạt động kinh doanh từ đầu đến cuối trong chuỗi bán hàng, chăm sóc khách hàng, tài chính, quản trị và đầu tư theo một phương pháp duy nhất, trên một hệ thống tập trung duy nhất.
Với sự phát triển của công nghệ số, mọi doanh nghiệp ngành ô tô xe máy đều chứng kiến ​​sự thay đổi lớn lao trong mô hình kinh doanh. Những doanh nghiệp áp dụng các thực hành kỹ thuật số tốt nhất (best digital practices) cho thấy đã hoạt động tốt hơn so với các công ty còn lại. Do sự gián đoạn kỹ thuật số này, các doanh nghiệp trong ngành ô tô, xe máy cũng bắt đầu chuyển đổi sang kỹ thuật số để có thể dẫn đầu trên thị trường. SAP S/4HANA được thiết kế để chuyển đổi cho doanh nghiệp ô tô, xe máy. SAP S/4HANA với SAP Fiori cung cấp cho người dùng trải nghiệm tùy chỉnh tốt nhất và tích hợp với tất cả các nghiệp vụ trong hoạt động vận hành doanh nghiệp. Với giải pháp S/4HANA, Citek cũng cung cấp các thực tiễn tốt nhất (best practice) trong ngành đã được chứng minh cho ngành công nghiệp ô tô, xe máy.

SAP S/4HANA, bộ giải pháp ERP thế hệ tiên tiến nhất được thiết kế để hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô, xe máy trong việc đạt được kết quả tốt nhất trong việc đáp ứng: chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình kinh doanh, đổi mới sản phẩm bền vững, nâng cao chất lượng hậu cần dịch vụ, mạng lưới cung ứng đáp ứng, tiếp thị, bán hàng và hậu mãi, ứng dụng di động thông minh & vận tải là những năng lực chính của ngành ô tô xe máy.

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Quản lý đại lý ô tô, xe máy

Liên hệ