icon

Nhựa, bao bì

Là một nhà sản xuất nhựa, bao bì nhựa, doanh nghiệp phải chịu áp lực đáng kể về giá cả và chất lượng. SAP S/4HANA cung cấp mức độ bảo mật trong đầu tư cao và làm cho tất cả các số liệu của công ty trở nên minh bạch để quản trị. Đồng thời giải pháp cũng giúp doanh nghiệp hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình. Điều này giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất giao hàng và tăng doanh số.

Lợi ích:

  • Với SAP S/4HANA, doanh chủ có cái nhìn tổng quan về chi phí trong thời gian thực. Khả năng phân tích mạnh mẽ cho phép doanh nghiệp xác định khoản tiết kiệm tiềm năng.
  • Các quy trình cụ thể theo ngành được cấu hình trước đảm bảo mức độ lập kế hoạch và độ tin cậy cao.
  • Cho phép kết nối thời gian thực với hệ thống scada.
  • Lập kế hoạch toàn diện giúp cải thiện việc sử dụng máy móc và kiểm soát nguồn lực tốt hơn.
  • Các quy trình quản lý chất lượng đặt dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng cải thiện tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc.
  • Ứng dụng triệt để các công nghệ tiên tiến vào quản lý sản phẩm: barcode, mã vạch, rfid, …
  • Tất cả trong cùng một hệ thống: kế toán tổng hợp, kế toán phải trả, kế toán phải thu, kế toán tài sản, kế toán tiền mặt, … vì vậy doanh nghiệp có toàn quyền kiểm soát các số liệu của mình.

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Nhựa, bao bì

Liên hệ