icon

Ngành thép

Những thách thức của ngành thép

Thách thức riêng:

 • Sự biến động nhu cầu thép trong ngành bất động sản (chiếm 38% tổng nhu cầu), xây dựng cơ sở hạ tầng, chế tạo máy móc, xe cộ, thiết bị vận chuyển.
 • Tiết giảm carbon/ năng cao hiệu suất sử dụng năng lượng.
 • Giá cả nguyên liệu dễ biến động, chính sách giá bán linh hoạt, phức tạp, dựa vào cấu hình sản phẩm (configurable product).
 • Cải tiến theo hướng phối hợp Product-mix: đa nhà máy, đa dây chuyền, đa vị trí – quốc gia.
 • Gia tăng hiệu quả hoạt động và quản lý nguyên liệu.
 • Tích hợp quy trình giữa các công ty thương mại và nhà máy sản xuất trải dài ra nhiều khu vực, quốc gia.
 • Thiếu sự hỗ trợ hiệu quả đối với dịch vụ khách hàng.

Thách thức chung:

 • Không thể giải quyết các yêu cầu mà khách hàng đang trở nên ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.
 • Tiêu chuẩn hóa toàn doanh nghiệp và tích hợp liền mạch các quy trình cốt lõi.
 • Thiếu dữ liệu thời gian thực, minh bạch; hạn chế khả năng hiển thị của hàng tồn kho và sản xuất.
 • Giảm thiểu lượng dữ liệu dư thừa, ”rác”.
 • Giảm chi phí giao dịch, giảm chi phí hoạt động và rút ngắn thời gian ra thị trường.
 • Cải thiện quản lý chuỗi cung ứng và kênh phân phối.

Lợi ích khi ứng dụng giải pháp SAP cho ngành thép

 • Dễ dàng kiểm soát các sản phẩm phức tạp và từng đơn vị nguyên vật liệu theo các đặc tính kỹ thuật, theo quy trình và theo chất lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
 • Giao hàng đúng hạn (on time), đúng nhu cầu (on demand), và đúng đặc tính kỹ thuật (in specification).
 • Kiểm soát và giảm lượng tồn kho.
 • Tận dụng phế thừa, đầu mẩu, …
 • Theo dõi chất lượng sản phẩm và quản lý chứng nhận chất lượng cho bán thành phẩm, thành phẩm các cấp (certification).
 • Tối ưu nguồn lực và hiệu suất sử dụng nguyên liệu đầu vào.
 • Ứng phó với các tình huống, sự cố ngoài kế hoạch.
 • Sử dụng hiệu quả công cụ sản xuất.
 • Giảm TCO (Total Cost of Ownership).
 • Quản lý quy trình sản xuất ngành thép từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Steel

Liên hệ