icon

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH

SAP Solution for Consumer Product cung cấp cho các đơn vị trong ngành hàng tiêu dùng nhanh bộ giải pháp SAP S/4HANA toàn diện và mạnh mẽ để tối ưu hóa quy trình hoạt động kinh doanh của ngành.

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

 
Ngành hàng tiêu dùng nhanh

Liên hệ