Dược
Download Brochure

Các doanh nghiệp ngành Dược đang phải đối mặt với những thách thức đặc thù so với các ngành công nghiệp khác. Doanh nghiệp không chỉ phải giải quyết những thách thức theo cách tốt nhất có thể, mà còn phải phù hợp với tốc độ phát triển đang rất nhanh chóng trong ngành. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, qua từng ngày, đặt ra những chân trời mới cho ngành và cho doanh nghiệp. Gói giải pháp SAP S/4HANA Solutions Package for Pharmaceutical Industry của Citek phục vụ cho tất cả các thách thức, nhu cầu đổi mới và tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.

Một số vấn đề phổ biến nhất mà ngành Dược phải đối mặt là chi phí vận hành cao, thiếu cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý và phân phối cung ứng phức tạp, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về dược phẩm. Doanh nghiệp luôn tìm kiếm các biện pháp để giảm chi phí, tuân thủ các quy định, tăng năng suất và tạo ra kết quả tốt hơn. Ngoài những vấn đề chung, giải pháp Citek giúp cho doanh nghiệp giải quyết các bài toán đặc thù của ngành:

  • Chuẩn hóa và quy trình hóa hồ sơ lô trong sản xuất (PI Sheet) – Quản trị Formula, Recipe, API (Active Pharmaceutical Ingredient).
  • Giải pháp SAP ERP được chứng nhận tuân thủ theo WHO/ EURO GMP, GAMP5 và các quy định mới trong ngành.
  • Khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo 2 chiều (top down & bottom up).
  • Quản lý chặt chẽ và đảm bảo tính bảo mật trong công tác R&D – Quản lý chất lượng chặt chẽ trong toàn bộ các quy trình, toàn bộ vòng đời sản phẩm.
  • Quản trị chi phí và giá thành sản phẩm chặt chẽ.
  • Chuẩn hóa các chương trình bán hàng.
  • Lựa chọn mô hình cấu trúc tổ chức phù hợp.

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Dược

Liên hệ