icon

CỬA, VÁCH DỰNG

Giải pháp ngành cửa, vách dựng là một phần của bộ giải pháp SAP for Mill Products.

Đây là ngành công nghiệp phức tạp có nhiều đặc thù ngành khi ứng dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp.

Ngoài những giải pháp tương đồng với các ngành nghề khác trong bộ Mill Products, ngành này đòi hỏi một hệ thống mạnh mẽ để giải quyết toàn diện các bài toán khó hơn về:

  • Quản lý bộ mã và cấu trúc sản phẩm rất đặc thù ngành façade, window & door.
  • Quản lý kho bãi theo chuẩn warehouse và tự động, áp dụng các công nghệ tiên tiến như QR-code/ RFID vào quản lý sản phẩm.
  • Đòi hỏi tính tích hợp tự nhiên giữa các hệ thống: SAP và phần mềm thiết kế (autoCAD, Prostroy, Orgadata, Klaes, Opera, …).
  • Tính đồng bộ giữa các nhóm kế hoạch trung tâm: kế hoạch kinh doanh – kế hoạch dự án – kế hoạch sản xuất – kế hoạch cung ứng – kế hoạch lắp đặt – kế hoạch doanh thu/ chi phí.
  • Quản lý chặt chẽ và thuận tiện, dễ dàng thực hiện đối với các hoạt động lắp đặt ngoài công trình.
  • Quản lý giải pháp cắt (cắt nhôm, cắt kính, gia công cơ khí, …).
  • Quản lý giá thành sản phẩm phức tạp, đa tầng đa cấp, theo dự án, theo hợp đồng.

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Cửa, vách dựng

Liên hệ