icon

cáp điện

SAP Cable Solution cung cấp cho các nhà sản xuất ngành cáp, các nhà phân phối và các công ty viễn thông một giải pháp lý tưởng để tối ưu hóa quy trình hoạt động kinh doanh cho các sản phẩm vật liệu cần hoạch định dựa vào chiều dài (length-based).
Giải pháp cho phép doanh nghiệp đáp ứng linh hoạt với các nhu cầu đa dạng của khách hàng và nhanh chóng khai thác các cơ hội trên các thị trường khác nhau.

Giải pháp ngành cáp là một phần của bộ giải pháp SAP for Mill Products.

Một số đặc trưng chính của giải pháp SAP theo ngành cáp:

  • Quản lý chiều dài từng cuộn cáp trong suốt chuỗi cung ứng.
  • Số lượng lớn các biến thể sản phẩm khác nhau trong kho.
  • Lập kế hoạch số lượng nhưng phụ thuộc chiều dài và kiểm tra tính sẵn có cuộn – mét.
  • Tính toán độ dài: dung sai / phụ phí sản xuất và tối ưu hóa xử lý cuộn và độ dài.
  • Sản xuất các sản phẩm tùy biến theo yêu cầu MTO so với việc bán từ kho theo mô hình MTS.
  • Quá trình cắt / tua lại.
  • Quản lý bao bì và quản lý ru lô.
  • Theo dõi các cuộn cáp lẻ.
  • Quản lý giá kim loại không màu.

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Cáp điện

Liên hệ