GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VÙNG NUÔI THỦY HẢI SẢN

Thời gian đọc: 3 phút

GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VÙNG NUÔI THỦY HẢI SẢN
Giải pháp “Quản lý vùng nuôi thủy hải sản” là ứng dụng phần mềm chạy trên nên tảng cloud với mục đích kiểm soát, giám sát toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động nuôi cá, tôm, thủy hải sản.
Giải pháp này được đưa ra nhằm quản lý tập trung toàn bộ quy trình nuôi, từ lúc thả giống cho đến thu hoạch. Trong đó bao gồm kiểm soát các hoạt động: Ghi nhận tình hình ao hàng ngày, lên kế hoạch xổ cá, diệt tạp, vét bùn ,… Tự động cảnh báo theo kế hoạch và thực tế tình hình ao.
GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VÙNG NUÔI THỦY HẢI SẢN
Ngoài ra giải pháp này cũng cung cấp cho người sử dụng quản lý chặt chẽ các vấn đề về kho: Thực hiện các công việc xuất nhập, quản lý số lượng hàng tồn, giá vật tư, giá thuốc ,…
Hơn nữa, phần mềm cũng cung cấp các báo cáo giúp quản lý và nắm bắt tình hình chung về các vùng nuôi, đặc biệt là các báo cáo dự báo:

  • Dự báo tình hình nhu cầu thức ăn trong khoảng thời gian sắp tới.
  • Dự báo cáo dự báo thu hoạch nhằm để lên kế hoạch cho việc quản lý sản xuất.
  • Dự báo về nhu cầu giống thả để chuẩn bị cho các vụ tới.

Đánh giá quá trình nuôi, lịch sử nuôi, sử dụng các thực tiễn nuôi tốt nhất (Best Practice) để kế thừa theo từng vùng, trại, giống, phương thức nuôi.  
Hiệu quả mang lại
Giải pháp “Quản lý vùng nuôi thủy hải sản” với chi phí đầu tư thấp có thể hoạt động trên các thiết bị có sẵn. Bằng hầu hết các thiết bị điện tử như: máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Bởi vậy giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, nhân sự trong quy trình nuôi và kiểm soát.
Với kho dữ liệu tập trung, dễ dàng truy cập từ bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Cũng như với những chức năng đặc thù có thể sử dụng hiệu quả trong khi không có kết nối internet. Giúp nâng cao hiệu quả công việc tổng hợp dữ liệu, báo cáo, thống kê để đưa ra được các kế hoạch nhanh chóng, kịp thời để nâng cao chất lượng, sản lượng cá trong quá trinh nuôi. Số liệu tổng hợp được một cách chủ động và theo thời gian thực khi các nghiệp vụ hằng ngày được cập nhật bởi kỹ thuật nuôi mà không phải chờ đợi công tác tập hợp thủ công.
GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VÙNG NUÔI THỦY HẢI SẢN
Những chức năng lên kế hoạch và cảnh báo thúc đẩy quá trinh nuôi một cách bài bản, khoa học, chuyên nghiệp. Giúp các kỹ sư, nhân sự nuôi chủ động trong công việc như: cho ăn, vét bùn, cho cá uống thuốc xổ,…
Quản lý dễ dàng lượng thức ăn, thuốc, hóa chất tồn kho. Giúp các thủ kho nắm bắt tình hình để chuẩn bị vật tư cho các kỹ sư. Thủ kho có thể quyết định nhập thức ăn, thuốc hóa chất từ công ty hoặc mượn từ các vùng nuôi khác khi gần hết vật tư.  
Các báo cáo giúp người dùng có cái nhìn từ tổng thế tới chi tiết tới từng Ao nuôi: Tình hình cá chết, Lượng thức ăn đã cho ăn, sản lượng hiện tại, chi phí thức ăn, thuốc, hóa chất. Giúp dự đoán giúp hoạch định được kế hoạch nguyên liệu, kế hoạch sản xuất, kế hoạch thả cá,… trong tương lai.
Biểu đồ chuẩn khẩu phần thức ăn:
GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VÙNG NUÔI THỦY HẢI SẢN
Dự báo nhu cầu thức ăn trong 12 tuần tới
GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VÙNG NUÔI THỦY HẢI SẢN
Báo cáo chi tiết nhật ký hàng ngày
GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VÙNG NUÔI THỦY HẢI SẢN