CITEK VÀ SAP TỔ CHỨC HỘI THẢO SAP BYD VỚI GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH PROFESSIONAL SERVICES

Thời gian đọc: 2 phút

CITEK và SAP đã tổ buổi hội thảo SAP Business ByDesign với bộ giải pháp chuyên ngành Professional Services
Ngày 20/03/2018 tại VP SAP Việt Nam, CITEK và SAP đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu bộ giải pháp SAP Business ByDesign cho ngành Professional Services đến các doanh nghiệp.
Phía hãng SAP có ông Alex Chua – Director APJ/GC (Giám đốc giải pháp khu vực Đông Nam Á), Bà Nguyễn Thị Hương – Channel Sales Manager tham gia và trình bày tổng quan giải pháp chuyên ngành Professional Services và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp.

Phía CITEK có ông Nguyễn Công Tẩn – giám đốc điều hành CITEK và ông Hoàng Tùng – Giám đốc trung tâm SAP ByD, Ông Tùng đã trình bày và demo chi tiết giải pháp ngành Professional Services và cùng các doanh nghiệp thảo luận giải pháp ứng dụng thực tế tại các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Giải pháp chuyên ngành Professional Services được phát triển để hỗ trợ các doanh nghiệp trong các ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ với đầy đủ các nghiệp vụ từ mua sắm, sản xuất, kho, bán hàng, quản lý dự án, thi công lắp đặt, bảo hành bảo trì, sửa chữa, chăm sóc khách hàng đến tài chính, nhân sự.
Đặc biệt, bộ giải pháp SAP Business ByDesign for Professional Services sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong các ngành dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất hay thương mại có mảng dịch vụ bảo hành bảo trì sửa chữa vừa có thể quản lý tốt các hoạt động sản xuất bàn hàng thông thường vừa phát triển và cải tiến các quy trình nghiệp vụ về quản lý dự án, dịch vụ và chăm sóc khách hàng của mình, dựa vào bộ giải pháp theo tiêu chuẩn quốc tế của SAP.
Những hình ảnh tại buổi hội thảo giải pháp SAP Business ByDesign chuyên ngành Professional Services
CITEK VÀ SAP TỔ CHỨC HỘI THẢO SAP BYD VỚI GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH PROFESSIONAL SERVICES
CITEK VÀ SAP TỔ CHỨC HỘI THẢO SAP BYD VỚI GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH PROFESSIONAL SERVICES
CITEK VÀ SAP TỔ CHỨC HỘI THẢO SAP BYD VỚI GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH PROFESSIONAL SERVICES
CITEK VÀ SAP TỔ CHỨC HỘI THẢO SAP BYD VỚI GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH PROFESSIONAL SERVICES