CITEK TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÙNG NUÔI TẠI VẠN ĐỨC TIỀN GIANG

Thời gian đọc: 2 phút

CITEK TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÙNG NUÔI TẠI VẠN ĐỨC TIỀN GIANG
CITEK đã hoàn thành xây dựng bộ giải pháp QUẢN LÝ VÙNG NUÔI CÁ và được Vạn Đức Tiền Giang đưa vào ứng dụng để quản trị toàn bộ vùng nuôi của Vạn Đức ở các tỉnh: Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An.
Giải pháp QUẢN LÝ VÙNG NUÔI CÁ là ứng dụng phần mềm chạy trên nên tảng Cloud với mục đích kiểm soát, giám sát toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động nuôi cá. Giải pháp được xây dựng và dùng được trên các thiết bị Mobility và cả trong điều kiện không có internet cũng sử dụng được. Khi không có mạng internet dữ liệu sẽ được lưu trữ ở trên các thiết bị đầu cuối và khi có mạng sẽ tự động đồng bộ dữ liệu lên Cloud.

Giải pháp QUẢN LÝ VÙNG NUÔI CÁ được đưa ra nhằm quản lý tập trung toàn bộ quy trình nuôi, từ lúc thả giống cho đến thu hoạch. Trong đó bao gồm kiểm soát các hoạt động: Ghi nhận tình hình ao hàng ngày, lên kế hoạch xổ cá, diệt tạp, vét bùn ,… Tự động cảnh báo theo kế hoạch và thực tế tình hình ao.
Giải pháp QUẢN LÝ VÙNG NUÔI CÁ cung cấp cho người sử dụng quản lý chặt chẽ các vấn đề về kho: Thực hiện các công việc xuất nhập, quản lý số lượng hàng tồn, giá vật tư, giá thuốc,..
Giải pháp QUẢN LÝ VÙNG NUÔI CÁ cung cấp toàn bộ các báo cáo để quản lý đầy đủ các hoạt động của vùng nuôi và chi tiết đến từng ao như:
+ Dự báo tình hình nhu cầu thức ăn trong khoảng thời gian sắp tới.
+ Dự báo cáo dự báo thu hoạch nhằm để lên kế hoạch cho việc quản lý sản xuất.
+ Biểu đồ so sánh tăng trưởng
+ Dự báo về nhu cầu giống thả để chuẩn bị cho các vụ tới.
Giải pháp cũng giúp đánh giá quá trình nuôi, lịch sử nuôi, sử dụng các thực tiễn nuôi tốt nhất (Best Practice) để kế thừa theo từng vùng, trại, giống, phương thức nuôi.
CITEK TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÙNG NUÔI TẠI VẠN ĐỨC TIỀN GIANG
CITEK TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÙNG NUÔI TẠI VẠN ĐỨC TIỀN GIANG