CITEK NGHIỆM THU THÀNH CÔNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI SAP ERP TẠI NAM THEU1

Thời gian đọc: 2 phút

CITEK NGHIỆM THU THÀNH CÔNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI SAP ERP TẠI NAM THEU1, Tập đoàn NAM THEUN chuyên thực hiện xây dựng và khai thác các thủy điện tại Lào.
Vientiane – Lào, Ngày 17/11/ 2017
CITEK và NAM THEUN1 chính thức công bố triển khai thành công dự án SAP ERP và nghiệm thu hoàn thành dự án tư vấn triển khai SAP ERP tại NAM THEUN1
Triển khai thành công giải pháp SAP ERP có ý nghĩa rất lớn NAM THEUN1 và giúp cho NAM THEUN1 nâng tầm quản trị và làm nền tảng giúp NAM THEUN1 phát triển vượt bậc và bền vững trong tương lai.
Việc triển khai thành công dự án SAP ERP cho doanh nghiệp đầu tiên tại Lào có ý nghĩa rất lớn đối với CITEK, đây là cơ hội để CITEK mở rộng dịch vụ triển khai SAP ERP ra các nước Đông Nam Á.
Những hình ảnh buổi công bố nghiệm thu triển khai thành công SAP ERP tại NAM THEUN 1
CITEK NGHIỆM THU THÀNH CÔNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI SAP ERP TẠI NAM THEU1
CITEK NGHIỆM THU THÀNH CÔNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI SAP ERP TẠI NAM THEU1
CITEK NGHIỆM THU THÀNH CÔNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI SAP ERP TẠI NAM THEU1