CITEK là đối tác triển khai SAP

Thời gian đọc: 2 phút

CITEK là đối tác chính thức của hãng SAP thực hiện tư vấn và triển khai các giải pháp chuyên ngành (SAP Best Practices Industry)  
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Citek được thành lập từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm:

 • Hơn 14 năm kinh nghiệm triển khai giải pháp ERP và hơn 8 năm triển khai giải pháp SAP
 • Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm theo chuyên ngành (Expert Domain)
 • Có nhiều kinh nghiệm quản trị và tư vấn những dự án lớn tại Việt Nam
 • Là đối tác chuyên tư vấn và triển khai các giải pháp từ SAP tại thị trường Việt Nam
 • Kinh nghiệm giải pháp của CITEK: Citek có đội ngũ giàu kinh nghiệm ở nhiều bộ giải pháp của SAP và các bộ giải pháp phụ trợ SAP ERP để đảm bảo tính vẹn toàn và đồng bộ khi ứng dụng tại doanh nghiệp

CITEK cung cấp các dịch vụ triển khai SAP như sau:

 1. ERP Consulting Services: Dịch vụ tư vấn ERP
 • Đánh giá tính sẵn sàng của doanh nghiệp trước khi triển khai ERP
 • Đánh giá quy mô và đề xuất phạm vi ứng dụng ERP
 • Xây dựng hồ sơ yêu cầu đối với hệ thống ứng dụng ERP
 • Xây dựng và chuẩn bị ngân sách dự án ERP
 • Tư vấn tổ chức dự án và nguồn lực chuẩn bị cho dự án triển khai
 • Tư vấn giám sát và triển khai.
 1. ERP implementation: Tư vấn và triển khai SAP
 • Cung cấp giải pháp SAP trọn gói: Tư vấn triển khai, đào tạo, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì hệ thống.
 • Thực hiện tư vấn và triển khai theo đúng phương pháp ASAP Roadmap
 • Khảo sát mô hình hoạt động, định hướng phát triển và các yêu cầu quản trị chi tiết và quản trị cấp cao
 • Xây dựng, tư vấn quy trình
 • Xây dựng hệ thống, xây dựng và đào tạo thu thập Master data
 • Thực hiện đào tạo KeyUser và kiểm thử hệ thống (UAT – User Acceptant Test)
 • Thực hiện đào tạo người dùng cuối (EndUsers)
 • Thực hiện chuyển đổi Master data, số dư đầu kỳ và vận hành chính thức
 1. ERP maintenance Services: Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống SAP
 • Thực hiện kiểm tra hệ thống SAP ERP định kỳ theo ngày, tuần, tháng
 • Hỗ trợ và hướng dẫn người dùng xử lý issue trong quá trình vận hành hệ thống
 • Tư vấn xử lý các nghiệp vụ phát sinh
 • Cảnh báo các lỗi tương tự xẩy ra để nâng cao năng suất vận hành hệ thống
 1. ERP upgrade & Re-implementation:  Dịch vụ nâng cấp hệ thống ERP
 • Nâng cấp theo các phiên bản mới (New version – functionalities)
 • Tư vấn và thống nhất quy trình theo phiên bản mới
 • Xây dựng hệ thống theo quy trình mới
 • Chuyển đổi dữ liệu theo quy trình mới
 • Đào tạo đưa hệ thống vào vận hành
 1. ERP Audit & Health check Services: Dịch vụ kiểm tra và đánh giá hệ thống SAP ERP
 • Đánh giá quy trình vận hành (Processes)
 • Đánh giá phân quyền vận hành (Roles)
 • Đánh giá hệ thống vận hành (Hardware – Database – Backup)
 • Đanh giá hệ thống báo cáo vận hành (Report Analysis)
 1. SAP Training: Đào tạo SAP
 • Đào tạo vận hành hệ thống SAP ERP
 • Đào tạo và hướng dẫn kiểm soát hệ thống SAP ERP
 • Đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao)
 • Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo SAP ERP theo yêu cầu của doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao)

SAP Partner