CITEK KHAI TRƯƠNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG

Thời gian đọc: 2 phút

CITEK chính thức khai trương văn phòng mới để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển.
CITEK xin cám ơn quý khách hàng, bạn bè đã ủng hộ và hỗ trợ CITEK trong thời gian qua
CITEK sẽ luôn luôn nỗ lực để đưa công nghệ và giải pháp ERP đến khách hàng, đối tác với lợi ích và chất lượng cao nhất.
Những hình ảnh khai trương văn phòng mới.
CITEK KHAI TRƯƠNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG
CITEK KHAI TRƯƠNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG
CITEK KHAI TRƯƠNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG
CITEK KHAI TRƯƠNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG
CITEK KHAI TRƯƠNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG
CITEK KHAI TRƯƠNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG
CITEK KHAI TRƯƠNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG
CITEK KHAI TRƯƠNG MỞ RỘNG VĂN PHÒNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG