CITEK chính thức khai trương văn phòng

Thời gian đọc: < 1 phút

Ngày 26/04/2016, Văn phòng CITEK đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động. Các hình ảnh và hoạt động ngày khai trương văn phòng
IMG_2523

IMG_2522

IMG_3306

IMG_3296

IMG_3313