BIG C vận hành giải pháp hóa đơn tự in trên hệ thống SAP ERP

Thời gian đọc: 2 phút

CITEK là đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn và xây hệ thống giải pháp in hóa đơn trên hệ thống SAP ERP cho Big C:

Tháng 11/2016, Toàn hệ thống siêu thị Big C toàn quốc (33 siêu thị Big C trên 20 tình, thành trên toàn quốc) đã chính thức áp dụng giải pháp hóa đơn tự in trên hệ thống SAP ERP.

Hiệu quả khi thực hiện giải pháp hóa đơn tự in trên hệ thống SAP ERP:

  • Tiết kiệm thời gian và tăng tính kiểm soát dự liệu, có báo cáo nhanh chóng và chính xác
  • Giảm thiểu yếu tố sai sót do tác động của con người
  • Quy trình làm việc được liên kết và tự động, giảm thiểu các việc thực hiện thủ công
  • Công việc chỉ thực hiện một lần duy nhất trên hệ thống SAP ERP (Trước đây Big C phải thực hiện công việc gấp đôi: nhập liệu trên excel và trên hệ thống SAP)
  • Giải quyết triện để những vấn đề hiện tại do phải đăng ký và in hóa đơn phôi và thực hiện phân phát hóa đơn đến các địa điểm
BigC_Hoadon
Hóa đơn được Citek xây dựng qua dịch vụ tư vấn và xây hệ thống giải pháp in hóa đơn trên hệ thống SAP ERP của Big C

BigC_Khai bao so hoa don
BigC_In hoa don